बिद्यालय व्यवस्थापन समिति

क्र.सं फोटो नाम पद मोबाइल इमेल
1 मानबहादुर थामी अध्यक्ष 9857065095
2 झलकबहादुर रायमाझी सदस्य सचिव 9857062815 jhalak4040@gmail.com
3 गोविन्द बहादुर रायमाझी सदस्य 9857062242
4 गमला पौडेल सदस्य 9847389696
5 प्रतिमा रायमाझी सदस्य 9869932910
6 अम्मर रायमाझी सदस्य 9847306928
7 विष्णुबहादुर रायमाझी सदस्य 9847175410
8 लक्ष्मी कोइराला सदस्य 9867828249
9 नारायणप्रसाद पौड्याल सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि 9857065408
10 बिष्णुप्रसाद पोखरल सल्लाहकार 9857082717
11 देवीप्रसाद पौडयाल सल्लाहकार 9857034066
12 नलबहादुर राना मगर सल्लाहकार 9857028610
13 श्री श्रीकृष्ण आत्रेय सल्लाहकार 9857060618
14 टिकाराम पोखरेल सल्लाहकार 9867745417