शिक्षकहरु

क्र.सं फोटो नाम पद बिषय अध्ययन मोबाइल इमेल
1 झलक बहादुर रायमाझी प्रधानाध्यापक (मा.वि.द्धितीय ) अंग्रेजी एम.एड. 9857062815 jhalak4040@gmail.com
2 भोजबहादुर पौडयाल सहायक प्रध्यानाध्यापक (मा.वि. तृतीय) अंग्रेजी एम.ए.बि.एड. 9847069817 bhojpdyl2032@gmail.com
3 दामोदर पोखरेल शिक्षक (मा.वि. तृतीय ) लेखा एम.बि.एस. बि.एड. 9851111849 pokharel.dst@gmail.com
4 दामोदर घिमिरे शिक्षक (मा. वि. तृतीय ) सामाजिक एम.ए.बि.एड. 9857062528 damodar.gmr@gmail.com
5 यमलाल घिमिरे शिक्षक (नि.मा.वि प्रथम) अंग्रेजी एम.ए.बि.एड. 9857060935 yemlal.ghimire@gmail.com
6 ध्रुब कोइराला शिक्षक (मा.वि. तृतीय ) गणित एम.ए.बि.एड. 9857062557 dhrubakoirala70@yahoo.com
7 दुर्गा प्रसाद शर्मा शिक्षक (नि.मा.वि. द्धितीय ) सामाजिक आई एड . 9847169302
8 निर्मला अधिकारी शिक्षक (नि.मा.वि. तृतीय) अंग्रेजी एम.एड. 9867726301 nirmalanp13@gmail.com
9 यादव घर्ति शिक्षक (नि.मा.वि. तृतीय ) विज्ञान गणित बि. एड . 9867731078 yadavgharti31@gmail.com
10 टिकाबहादुर टन्डन शिक्षक (प्रा.वि. द्धितीय ) नेपाली एम.ए.बि.एड. 9867239925
11 धनराज ज्ञवाली शिक्षक (प्रा.वि. द्धितीय) सामाजिक आई एड . 9747020960
12 बिजयबहादुर ज्ञवाली शिक्षक (मा. वि. द्धितीय ) लेखा एम.बि.एस. बि.एड. 9857062549 kukubiju549@gmail.com
13 खिमानन्द पोखरेल शिक्षक (मा.वि. द्धितीय) नेपाली एम.ए.एम.एड. 9847169301 khimananandapokharel4@gmail.com
14 पार्वती रायमाझी शिक्षक (प्रा.वि. द्धितीय ) गणित आई एड . 9847028374
15 नारायणप्रसाद पौडयाल शिक्षक (प्रा.वि. द्धितीय) नेपाली आई. ए . 9857065408
16 शान्ता पोखरल शिक्षक (प्रा.वि. द्धितीय ) नेपाली आई .ए . 9847529778
17 पार्वती टन्डन शिक्षक (प्रा. वि. द्धितीय ) विज्ञान आई एड . 9847468966
18 बिनिता रायमाझी शिक्षक (प्रा. वि. तृतीय ) नेपाली बि. एड . 9867172179
19 सन्दिप थापा शिक्षक (मा.वि. तृतीय ) अंग्रेजी एम.एड. 9847231101
20 अनिता राउत शिक्षक (नि.मा.वि. तृतीय ) कम्प्यूटर बि. एड . 9867550979 rautanita870@gmail.com
21 अम्बिका न्यौपाने शिक्षक (नि.मा.वि.तृतीय ) विज्ञान गणित बि.एस्सी. 9847596223
22 सुरेन्द्र पोखरेल शिक्षक (नि.मा.वि.तृतीय ) कम्प्यूटर बि.बि.एस. 9847579788 surendrapokharel0@gmail.com
23 रन्जना रायमाझी सहयोगी कार्यकर्ता नेपाली आई. एड . 9847370103
24 सुमित्रा पौडेल सहयोगी कार्यकर्ता नेपाली बि. एड . 9847227227
25 कमल रायमाझी लेखा कर्मचारी लेखा आई.कम. 9867202359 rayamajhikamal431@gmail.com
26 केश बहादुर कुमाल सहयोगी ... साक्षर 9867468401
27 ज्ञानकुमारी कुमाल सहयोगी ... साक्षर 9867203367
28 मोहम्मद असफाक खान शिक्षक रसायन विज्ञान एम. एस्सी/ वि. एड 9867483605 ashfakkhan2045@gmail.com
29 लक्ष्मी देबकोटा सहायक प्रशिक्षक कृषि आइ.एस्सी. कृषि 9849522675 lakshamidevkota@gmail.com
30 श्रवणकुमार राना प्रशिक्षक, प्राबिधिक शिक्षा कार्यक्रम संयोजक कृषि वि.एस्सी. कृषि 9847305464 kumarrana278@gmail.com
31 मिना दमाई कृषि प्राबिधिक कृषि आई एस्सी एजी 9867239925 pariyarmina96@gmail.com
32 शिवचन्द्र बरुण शिक्षक विज्ञान एम एस्सी 9866150007 shivchandrabarun072@gmail.com
33 मंजु पौडेल शिक्षक नेपाली एम एड 9847156258
34 सीता भण्डारी शिक्षक अंग्रेजी एम एड 9867173481